Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Razlika između memorije u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti je u tome što memorija u lingvističkom narativu, odnosno usmenim govorom, sugovorniku prenosi informacije i on ih doživljava na način na koji mu govornik izgovara, a to znači da u pitanju može biti povišen ton, brzina govora, nerazgovjetnost i to će na sugovornika ostaviti posljedicu jer će govornik u tome trenutku neku važnu informaciju prenijeti na potpuni krivi način. No, s druge strane, memorija u narativu multimedijske umjetnosti je otvorena za sve mogućnosti i daje da čovjekova mašta izađe na vidjelo. Popraćena je raznim idejama; od fotografija, zvuka, videozapisa do mnoštvo novijih i modernijih načina kako objediniti sve u jednu cjelinu, a da na onoga tko to na kraju gleda i sluša, ipak ostavi trag. Također, memorija u lingvističkom narativu odnosi se i na pisani dio što, svakako, gubi smisao jer papir ne može prikazati osjećaje kao što bi to bilo prikazano multimedijskom umjetnošću koja je obuhvaćena sa svim materijalima, a ujedno i prenijela emocije na pravi način. Iz toga razloga, memorija u lingvističkom narativu je samo koncept kako izreći što treba, a memorija u narativu multimedijske umjetnosti je način kako povezati sve i omogućiti gledatelju da mu zauvijek bude dostupno jer nije izrečeno usmenim govorom da se zaboravi.

Views: 3

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service