Kulturologija

Novi medijski žanrovi

RAZLIKA IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI

 

Uspoređujući memoriju lingvističke književnosti i memoriju u multimedijskoj umjetnosti, uočava se proces preobrazbe od usmene tradicije do modernog doba. Svakako je važno naglasiti da je kroz multimedijsku umjetničku komunikaciju potrebno „humanizirati“ tehnologiju, kako bi i u takvom obliku memorije zadržali izvorne karakteristike memorije u lingvističkom narativu, to jest usmene predaje. U vremenu zastupljenosti memorije u lingvističkom narativu postojala je živost pamćenja u književnoj tradiciji i književnoj umjetnosti koja se očitovala u odjecima tradicionalnih memoriranja. Tada je najveći naglasak za pamćenje imala društvena uloga suradnje. No, vjeruje se da razvoj multimedijske umjetnosti ne mora nužno oštetiti pamćenje. Koristeći tehnologiju, poboljšava se umjetničko i jezično iskustvo. Iz toga slijedi da je tehnologija korištena za multimedijsku umjetnost aktivni pojačivač našeg pamćenja i iskustva.

 

Izvori: PhD. Vesna Srnić: „Glocal multimedia art“;  PhD Vesna Srnic, PhD Emina Berbic Kolar and Igor Ilic, student: „Memory in Linguistic Narrative vs. Postmodern Multitasked Multimedia Art Memory“

Views: 10

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service