Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Prva pomisao koja nam pada na pamet kada čujemo riječ bajka vjerojatno je ta da je to štivo za djecu, no istina je da su bajke u svojim početcima bile namijenjene odraslima.

Možda najpoznatiji bajkopisci, braća Grimm, svoje su bajke najprije zamislili kao štivo za odrasle, a tek nakon toga za djecu. U njihovim bajkama možemo uočiti mnogo krvavih detalja koji nikako nisu, prema današnjim mjerilima, primjereni djeci. U ranijoj se književnosti i općenito ne može naći mnogo bajki namijenjenih djeci, već se tu radi o djelima za odrasle koja su tijekom godina prilagođena najmlađim čitateljima.

Čitajući starije verzije bajki naišla sam na bajku koja je preteča bajke Crvenkapica, koja mi je svojom brutalnošću i nasiljem privukla pozornost. Radi se o narodnoj priči koju je zapisao francuski folklorist Paul Delarue, a tada zvala Priča o baki. U toj prvoj verziji bajke ne pojavljuje se vuk, već vukodlak, koji pojede baku i preruši se u nju, a njezino meso i krv servira djevojci, njezinoj unuci. Nakon toga nagovara ju da legne s njim u krevet. Iako je Crvenkapica kakvu danas znamo nastala usmenim prenošenjem ove priče, možemo vidjeti da s njezinom današnjom verzijom i nema puno sličnosti.

U Perraultovoj verziji bajke pojavljuje se djevojka s crvenom kapuljačom, Crvenkapica, i iako nije toliko nasilna kao prethodna verzija, ipak nema sretan završetak, te vuk ubija i pojede i bakicu i Crvenkapicu.

Nakon njega, bajku su obradila braća Grimm koji su u priču dodali lovca koji spašava Crvenkapicu i baku i time joj daje sretan završetak.

Na primjeru ove priče možemo vidjeti razvoj jedne bajke od njezinih početaka kada se nikako ne može opisati kao štivo za djecu, do jedne lijepe i poučne priče koja je u potpunosti primjerena djeci. U tom procesu bajka je izgubila svoju prvotnu brutalnost i nasilnost, no zato je dobila sretan završetak i pouku, te time postala jednom on najomiljenijih dječjih bajki.

Views: 6

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service