Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Projekt tj. performans Dalibora Martinisa iz 1978.godine je za mene nešto zanimljivo i nešto što do sada nisam vidjela. Na početku samog video nisam shvaćala da on razgovara sa samim sobom u budućnosti. Ideja za ovakav projekt je jedinstvena, posebna i drugačija. Iz ovog videa možemo vidjeti kako se nakon toliko godina promijene mišljenja, dogode neke nove spoznaje te se puno toga promijeni. Zasigurno, svatko od nas da ispita sam sebe neka pitanja za 40 godina bio bi iznenađen odgovorima te bi shvatio kako možda na neka pitanja prije nismo imali isti odgovor. Dalibor Martinis iz 2010.je sretan prvenstveno jer je živ i može odgovarati na pitanja, ali se čini da se ne slaže skroz sa Daliborom iz 1978., puno toga se promijenilo kroz ove godine te su to sada dvije različite osobe.

Views: 4

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2022   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service