Kulturologija

Novi medijski žanrovi

II.kolokvij iz kolegija Suvremeni mediji u dječjoj književnosti, Kristina Majksner

OBJASNITE RAZLIKU IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI.

Prije svega svaka država na planeti Zemlji ima svoje posebnosti u tradiciji usmene predaje i razvoja lingvističke književnosti. Stoga jezik je ono što nas čini onakvima kakvi smo sada, određuje što smo bili, što jesmo i što ćemo biti. On je nositelj našeg kulturnog identiteta koji nas razlikuje od drugih. Dok multimedijska umjetnost je spoj više umjetnosti u jedno i samim time može biti spoj memorije lingvističke književnosti i tehnologije. Također mogućnost povezivanja moderne tehnologije sa znanstvenim pristupom obrade jezičnih podataka je najbolja i najsigurnija mogućnost trajnog jezičnog očuvanja. Lingvistička književnost je pamćenje prošlosti našeg jezika i lingvističkog umjetničkog stvaranja, dok memorija u književnosti multimedijalne umjetnosti pokazuje budućnost većeg opsega doživljaja umjetničkog djela kroz spoj više medija u jedno, kroz spoj ljudskog faktora i stvaralaštva sa tehnologijom. U lingvističku književnost spada živa govorna tradicija i pisana literatura do današnjeg dana. Multimedijska književna umjetnost je dekonstruirana realnost i performatvna multimedijska umjetnost kroz preplitanje više medija. Zbog tehnologije ona poboljšava mogućnosti stvaranja novih književnih djela i održavanje te ponovno stvaranje memorije književnosti. Dakle usporedbom postmoderne multimedijske književne umjetnosti i lingvističke književnosti možemo zaključiti da postmoderna kroz medije na neki način dekonstruira govornu riječ, te ju transformira u nešto novo, što se nadopunjuje sa govornim, a nekad i uništava neke lingvističke, govorne paradigme, pa se pojavljuju novi.

Views: 3

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service