Kulturologija

Novi medijski žanrovi

II. KOLOKVIJ, kolegij ''Suvremeni mediji u nastavi književnosti''

RAZLIKA IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI

Uspoređivanje memorije u dva presudna govora: lingvistički i multimedijalni/audio-vizualni, od živahne usmene tradicije i pisane književnosti do modernog doba, s posebnim osvrtom na postmodernu dekonstrukciju jezične pripovijesti i paralelno s područjem vizualnog diskursa koji čita dosljedna ikonografska semantika u povijesti umjetnosti do modernizma, zaključujemo da kroz performativnu multimedijsku umjetničku komunikaciju i intermedijarnost u razdoblju postmodernizma, dekonstruiranu stvarnost čita kaleidoskopska multi-memorija, ali opet performativno kao u jezičnom procesu, s posebnim afektivnim, ljudskim multitaskingom u nadljudsko - intuitivnoj, empatičnoj viziji. To nije kiborgizacija niti dadaizam, to je antropologizacija i humanizacija tehnologije. Uspoređujemo živost pamćenja u književnoj tradiciji i književnoj umjetnosti s postmodernističkim podjelama i odjecima tradicionalnih memoriranja kroz ljudski multitasking i performativnu multimedijsku umjetnost, kako i formuliramo postojanje kreativnih, intuitivnih i nadljudskih paradigmi. Vjerujemo da postmoderna dekonstrukcija ne mora nužno oštetiti pamćenje, posebno na polju ljudskog multitaskinga koji koristi multimedijsku performativnu umjetnost pomoću antropologizacije tehnologije, čime se poboljšava umjetničko i afektivno predjezično i jezično iskustvo, dok ujedinjuje tehnologiju i ljude kroz intuitivnu empatiju u društvu.

Izvor: Memory in Linguistic Narrative vs. Postmodern Multitasked Multimedia Art Memory
           PhD Vesna Srnic, PhD Emina Berbic Kolar and Igor Ilic, student

 

Views: 4

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service