Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Martinis 1978 talks to Martinis 2010

Odmah na početku me je iznenadila odluka snimiti samoga sebe sa pitanjima koje svakog od nas zapravo zanima te nakon 31 godinu odgovoriti. Smatram da je jako zanimljivo to što je snimio pitanja dok je bio mlad jer dok je bio mlad sigurno je bio pun želja i planova za koje nije znao šta će ostvariti, a što ne. I prvo pitanje upravo govori koliko je život nepredvidljiv. Jako interesantan video.

Views: 1

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service