Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Reklame su svuda oko nas i njihova prisutnost postala je opće prihvatljiva. Gotovo je nemoguće pogledati bilo što na TV-u da se ne pojavi reklama. Osobno imam mišljenje da reklame služe samo kako bi se što bolje prodao proizvod ili usluga i da su često nerealne.
Po meni, jedna od najboljih reklama je HEPova reklama „Mi znamo prepoznati energiju“. Reklama budi emocije i ponosno podupire hrvatski sport. Glazba se savršeno uklopila u spot koji je vrhunski napravljen. Osim najboljih, imamo i one koje odmah prebacujemo. Najlošija reklama koju sam samo jednom pogledala do kraja je reklama TELE2 – Poklon & mir. Prvi puta sam iz znatiželje poslušala do kraja samo kako bi saznala što se želi postići tom reklamom. Jako je iritantna a šaptanje ima ulogu pažljivog slušanja koja kod većine privuče pažnju na prvu.

Views: 6

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service