Kulturologija

Novi medijski žanrovi

ODGOJITELJI: I. KOLOKVIJ

Izaberite jednu od kratkih bajki na video zapisu i nacrtajte na papir ili u bilježnicu tablu STRIPA od TRI KVADRATA/PRAVOKUTNIKA, fotografirajte i stavite u svoj blog. Zatim objasnite u nekoliko rečenica što vaš strip znači, koja sredstva stripa ste koristili i zašto. Referirajte se na prezentaciju o stripu iz koje ste učili...

 

https://www.musicjinni.net/yO8nSQmvYkN/Ivica-i-Marica.html?ee7f8151...

Views: 173

Comment by Gabrijela Prepolec on April 25, 2020 at 13:50

Comment by Gabrijela Prepolec on April 25, 2020 at 13:51

Za mene strip znači da su većinom stariji uvijek u pravu i da ih trebamo poslušati iako nekad to ne želimo. Na ovaj strip utjecaj ima kratki film Crvenkapica i napravila sam ga po uzoru na taj film.

Comment by Josipa Bulatović on April 25, 2020 at 13:55

Modrobradi

Strip je izazovno sredstvo jer je teško sažeti priču na par faktora koji mogu prenijeti jasnu poruku. Nadam se da sam makae donekle uspjela u toj namjeri.

Odlučila sam se za Modrobradog jer priča govori da je ljudima teško podnijeti zabranu,(E,baš hoću!)ali i o tome kako je intuicija zanemarena i podcijenjena te nas nekada samo taj puki osjećaj može izvući iz teških situacija.

Comment by Marija Boltek on April 25, 2020 at 14:00

U stripu sam koristila slijedeća sredstva: oblačiće, kadar i onomatopejska proširenja poput (nota, tra-la-la-la…).

Moj strip pokazuje slogu braće (praščića) pred gladnim vukom.

Jedino je sloga braće i mudrost spasila obiteljsku kuću.

To je pouka djeci da kroz život mogu biti složni i jedinstveni jer će na taj način izbjeći mnogim poteškoćama.

Ova vrsta stripa je sredstvo dječje komunikacije sa originalnom komunikacijom i jezikom.IMG_20200425_135430.jpg

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service