Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Bajke kao književna vrsta pripadaju dječjoj književnosti. Tematika bajki kod djeteta izaziva buđenje mašte. Oslobađa njegov um za nove spoznaje između dobra i zla. Široki spektar bajki pruža svakom djetetu da nađe „svoju“ bajku i dopusti da ga odvede u nerealni svijet, koji ga ujedno može i naučiti nečemu. Izdvojila bih bajku, koja se mene dojmila i koja posjeduje izrazitu poruku i za djecu, ali i za odrasle. Bajka „Djevojčica sa šibicama“, autora Hansa Christiana Andersena, donosi priču o skromnoj i siromašnoj djevojčici. Djevojčici koja na nagovor svog strogog oca polazi na ulicu prodavati šibice. Na dan stare godine, svi u svojim kućama, dok djevojčica luta po ulici u nadi da će prodati pokoju kutiju šibica, jer bez zarađenih novaca ne smije doći pred svog strogog oca. Smrznuta, razočarana, u strahu, ne prodavši niti jednu kutiju šibica, djevojčica sjeda uza zid jedne kuće. Tako smrznuta, počne paliti jednu po jednu šibicu ne bi li se barem malo ugrijala. Paleći šibice, djevojčica ugleda obilje hrane, oči joj ozare istog trena te rukom krene prema hrani, no šibice se ugase. Djevojčica dolazi do zadnje preostale šibice. Šibica se upali, a ona ugleda svoju pokojnu baku koja ju je jedina voljela. Ugledavši baku, probudi joj se želja da ju baka uzme sa sobom, u nebo, da je spasi njenih muka. Te tako i bi. Djevojčica, nažalost, na kraju priče umire od hladnoće, skučena uz zid kuće, ali spašena od svoga oca. Izdvojila sam bajku, kao bajku za odrasle, jer smatram da daje snažnu poruku i odraslima, a ne samo djeci. U današnje vrijeme, svjedoci smo raznog ophođenja roditelja prema djeci, te smatram da ova bajka može probuditi svijest roditelja i na neki način djelovati na njihovo odnošenje prema djeci. U većini slučajeva, roditelji zanemare riječi poput „volim te“, što djeci u njihovoj najranijoj dobi puno znači. Djeca tako stvaraju i razvijaju svoje emocije i osjećaje za daljnji život. Djevojčica iz bajke nam može biti primjer nesretnog djeteta kada se roditelj loše odnosi prema svome djetetu. Uistinu me dojmila spomenuta bajka iz razloga što je i mene osobno potaknula na razmišljanje kako bi se ja danas, sutra trebala ophoditi prema svome djetetu. Čitajući bajku sa ovakvom tematikom svom djetetu, i ako se uz to odnosimo prema njemu kako ono stvarno zaslužuje, dijete dolazi i do spoznajemo koliko je ono voljeno i čuvano.

Views: 4

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service