Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Video koji je snimio Dalibor Martins (1978.) veoma je neuobčajen i zanimljiv zbog same ideje videa i načina na koji je osmišljen.  U prvim trenutcima ovog neobičnog, a pored svega zanimljivog videa nisam mogla ni predočiti o čemu se radi. No, već nakon prvog pitanja mnogo odgovora mi dolazi. Koliko hrabrosti treba imati suočiti se sam sa sobom nakon 31 godinu te postaviti si pitanje „ Je li Dalibor Martinis živ?“ Suočiti se sa cijelim svojim životom nakon toliko godina je nevjerojatno i izuzetno hrabro. Martinis zapravo na veoma čudan način nas upoznaje sa svojom prošlošću kroz ovo umjetničko djelo. Pitanja koja je postavljalo „mladi“ Martinis  „starijem“, u našem dobu su zapravo neshvatljiva pomalo i čudna. Na pitanja odgovara realno i objektivno što kod gledatelja videa stvara izrazitu začuđenost kojom zapravo privlači pozornost te nas navodi na razmišljanje o prolaznosti života . Na veoma zanimljiv način suočava sam sebe kao i samog gledatelja sa promjenama, razočaranjima, napretcima tokom života. Zanimljivo je kako autor tokom cijelog djela na lagan i transparentan način suočava se sam sa sobom što još više izaziva osjećaj začuđenosti kod gledatelja. Ni jedan dio uspješnosti ili razočaranosti svojim životom ne umanjuje ili ne preuveličava, veoma kritički odgovara na sva pitanja postavljena od strane „mladog“ Martinisa, te ga pomalo kritizira. Veoma je zapravo zanimljivo što „mladog“ Martinisa zanima kako nakon 31 godinu njegovo odraslo „ja“ se ponaša prema umjetnosti.
Kao odgovor na to pitanje na  Martinis daje konkretan i pomalo  začuđujuć odgovor da „umjetnost iz svoje smrti može napraviti novu umjetnosti“. Nakon odgledanog uratka fascinirana sam cijelim konceptom videa te kako je predstavljen.

Views: 2

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service