Kulturologija

Novi medijski žanrovi

RAZLIKA IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI

Kroz performativnu multimedijsku umjetničku komunikaciju i intermedijaciju u
razdobljima postmodernizma, dekonstruiranu stvarnost čita kaleidoskopska multi-memorija,
ali opet performativno kao u lingvističkom procesu, s posebnim afektivnim, ljudskim
multitaskingom u nadljudskom - intuitivna, empatična vizija. To nije kiborgizacija niti dataizam,
to je antropologizacija i humanizacija tehnologije. (V. Srnić, E. Berbić Kolar, I. Ilić (2018): Memory in Linguistic Narrative vs. Postmodern Multitasked Multimedia Art Memory).

Razlika između memorije u lingvističkom narativu je ta što dolazi do problema prenošenja usmene tradicije i nedovoljne popularizacije dijalekata među mlađim stanovništvom. Nije dovoljna riječ i nije dovoljan govor.

Memorija u narativu multimedijske umjetnosti doživljava novu i efikasniju riječ kroz medije. Pojačava se naše pamćenje i doživljavaju se iskustva na novoj razini. Multimedija obogaćuje našu percepciju i uspostavlja novi pogled na stvarnost. No, treba naglasiti da je prisutna opasnost parcijalizacije memorije.

U konačnici, stvara se odnos između starog i novog.

Views: 5

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service