Kulturologija

Novi medijski žanrovi

RAZLIKA IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI.

Pamćenje ili memorija je mogućnost usvajanja, razmišljanja, zadržavanja nekih informacija. To je mjesto gdje mi čuvamo informacije koje smo prethodno dobili. Postoji dugoročno i kratkoročno pamćenje, zatim epizodno, semantičko i proceduralno pamćenje na područjima lingvističke narativne i multimedijske semantičke dekonstrukcije u postmodernizmu. Može se usporediti živost pamćenja u književnoj tradiciji i književnoj umjetnosti s postmodernističkim podjelama te memorije kroz ljudski multitasking i performativnu multimedijsku umjetnost, postoje i kreativne, intuitivne i nadljudske paradigme. U lingvističkoj i multimedijskoj/audio vizualnoj, od usmene predaje i pisane književnosti do modernog doba dvaju pamćenja, može se zaključiti da kroz performativnu multimedijsku umjetničku komunikaciju i intermedijarnost u Razdoblje postmodernizma, dekonstruiranu stvarnost čita kaleidoskopska multi-memorija, ali opet performativno kao u jezičnom procesu, s posebnim afektivnim, ljudskim multitaskingom u nadljudsko - intuitivnoj, empatičnoj viziji. Potrebno je "antropologizirati" i "humanizirati" tehnologiju. Memorija može biti fizička, psihološka ili duhovna. Društvena uloga suradnje ima veliku ulogu za pamćenje. Antropologizacija tehnologije jako može poboljšati umjetnost. Mozak-tijelo-duša utječe na stvaranje sjećanja također. Lingvistički diskursi stvaraju snažno memoriranje u tehnologiji, u performativnim narativima, sama riječ performativno znači dramsko, scensko. U multitaskingu (obavljanje više zadataka, ali istovremeno) je najvažnije proaktivno postojanje tijela. Multitasking je jako dobar u multimedijskim umjetničkim izvedbama.

Izvori:Memory in Linguistic Narrative vs. Postmodern Multitasked Multimedia Art Memory PhD Vesna Srnic, PhD Emina Berbic Kolar and Igor Ilic, student Faculty of Teacher Education J.J. Strossmayer University of Osijek Croatia, EU February, 2018

Views: 4

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service