Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Reklama je jedna od vrsta komunikacije kojom različiti sponzori putem reklama pokušavaju uvijeriti publiku u korisnost određenog postupka, obično kupovine proizvoda ili usluge.

Po meni najlošija reklama je Old spice. Toliko ne stvarnih efekata koje jednostavno odbijaju svakog gledatelja.

Najbolja reklama mi je od HEP-a. Navijačka pjesma koju sigurno znamo svi pjevati. To im je i najbolja reklama koju su imali.

Views: 14

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service