Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Strip je službeno nastao u SAD-u, u 19. st., no prve oblike stripova nalazimo već u grobnicama faraona, na vazama, slikama i zidovima koji su nastali još prije Krista. Strip definiramo kao traku, niz, odnosno priče u slikama. Najčešće obilježje stripa su oblačići koji prate raspoloženje i govor. Začetnik hrvatskog stripa bio je Andrija Maurović, a kao predmet na fakultetu uvela ga je Dr. Vera Horvat-Pintarić.

Rating:
  • Currently 0/5 stars.

Views: 23

Add a Comment

You need to be a member of Kulturologija to add comments!

Join Kulturologija

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service