Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Željka Rajnović's Blog (5)

1. Kolokvij

Glavna obilježja digitalne pismenosti u književnost su ilustrirani romani, digitalna fantastika, grafički roman, manga, našarana fikcija i piskarenje, blog, e pošta, instrantna poruka romani

Prvo o čemu ću govoriti su ilustrirani romani, kad govorimo općenito čak 50% je pripovijesti izneseno bez riječi. Čitatelj mora protumačiti sliku kako bi u potpunosti shvatio cjelovitu priču. U tradicionalnom obliku predstavljeni su tekstualni dijelovi, dok neki uopće ne sadrže tekst. Zanimljivo…

Continue

Added by Željka Rajnović on November 12, 2020 at 15:36 — No Comments

Continue

Added by Željka Rajnović on October 15, 2020 at 17:18 — No Comments

Priče iz davnine, djelo Kako je Potjeh tražio istinu

4

Added by Željka Rajnović on October 15, 2020 at 16:00 — No Comments

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service