Kulturologija

Novi medijski žanrovi

Nikol Brkić's Blog (3)

Dalibor Martines

Umjetnik Dalibor Martines u svojoj mladosti napravio je jedan projekt. 1978 smislio je nekoliko pitanja koja sebe želi preispitati u dalekoj budučnosti. 31 godinu kasnije on odgovara na ta ista pitanja. Sami projekt mi je fascinantan. Suočavanje mladog i ambicioznog čovjeka 31 godinu kasnije, preispitivanje da li je ispunio ono što si je kao mladić "zadao" u glavi. Je li ispunjen na svakom polju? Kako je i sam rekao da samim tim pitanjima putuje kroz svoj um. Dalibor M (1978.) ima jasno… Continue

Added by Nikol Brkić on May 20, 2022 at 11:48 — No Comments

„Duša ozdravi kad je s djecom.” ~ Dostojevski

„Duša ozdravi kad je s djecom.” ~ Dostojevski

Continue

Added by Nikol Brkić on March 30, 2022 at 14:29 — No Comments

„Duša ozdravi kad je s djecom.” ~ Dostojevski

„Duša ozdravi kad je s djecom.” ~ Dostojevski

Continue

Added by Nikol Brkić on March 30, 2022 at 14:29 — No Comments

© 2022   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service