Kulturologija

Novi medijski žanrovi

All Blog Posts (311)

1. kolokvij

1.) Kako se mijenjaju društvo i tehnologija, tako se mijenja i pismenost. Pismen čovjek u 21. stoljeću znači posjedovati širok spektar sposobnosti i kompetencije, mnogo pismenosti. Treba posjedovati vještine pismenosti, tehnološke sposobnosti kao što su sposobnost komunikacije, tumačenje tehnološkog govora, internetska navigacija, čovjek treba dobro znati rukovoditi medijima. Sam pojam digitalne pismenosti odnosi se na set vještina koje se primjenjuju u digitalnom okruženju.…

Continue

Added by Marina Vidaković on November 12, 2020 at 15:36 — No Comments

Continue

Added by Lorena Maratović on November 12, 2020 at 15:34 — No Comments

Ivana Brlić Mažuranić

Added by Mihaela Đurđević on November 12, 2020 at 15:31 — No Comments

1. kolokvij

Digitalna pismenost u književnosti može se odvijati putem bloga, wikipedije društvenih mreža i slično. U 21. stoljeću se jako puno koriste knjige u pdf formatu ili se čita putem e-čitača (Kindle). Koriste se većinom jer su tekstovi manjeg fonta te više stane na stranicu i ispada kao da ima manje stranica za pročitati. Kako treba znati prevoditi, tako trebamo znati uređivati pojedini tekst kako bi on izgledao zanimljivije i privlačnije čitateljima. Uvijek moramo paziti kako i što prepisujemo…

Continue

Added by Gloria Ladešić on November 12, 2020 at 15:30 — No Comments

1. kolokvija Učiteljski studij, Sveučilište u Slavonskom Brodu

Digitalna pismenost je način izražavanja u književnosti 21. st. Djela koja su nastala u posljednjim desetljećima. U djelima su aktualne teme posljednjeg desetljeća. Djela pišu suvremeni autori. Književnost koja krši tradicionalna pravila pisanja. Priča je u djelu ispričana pomoću teksta i ilustracije. Neka djela su iznesena bez riječi. Čitatelj sam mora interpretirati oblike kako bi shvatio sadržaj. Neki ilustrirani oblici ne sadrže tekst. Tekst je u djelima predstavljen kao tradicionalan. U…

Continue

Added by Kristina Čalušić on November 12, 2020 at 15:30 — No Comments

Kolokvij (digitalna pismenost u književnosti)

Digitalna pismenost u književnosti vrlo je važna u modernoj književnosti 21.stoljeća. Glavno obilježje digitalne pismenosti su knjiga, video ili film i  internetske stranice. Kako bi privukli što više čitatelja autori prave razna videa uz knjigu ili stranice kako bi privukli što veći broj čitatelja. Neki od žanrova su ilustrirani romani, grafički romani, manga te mnogi drugi...  Ilustrirani romani su romani koji imaju puno ilustracija, one dopunjavaju neki tekst i odražavaju stil autora.…

Continue

Added by Martin Jurkić on November 12, 2020 at 15:28 — No Comments

Kolokvij - Vedran Martić

Digitalna pismenost u književnosti je vrlo bitna za napredak književnosti kao takve. Razumijevanje tih tehnologija nam može pomoći u komunikaciji i socijalnoj povezanosti, kao i inter-konektivnosti. Digitalna pismenost daje korisniku veću slobodu u izražavanju i time uvelike potiče kreativnost u multimedijskom svijetu. Za digitalnu pismenost u književnosti važna je dostupnost resursima kojima možemo koristiti tu tehnologiju. Na ovaj način korisnik ima puno više mogućnosti za izražavanje i…

Continue

Added by Vedran Martić on November 12, 2020 at 15:22 — No Comments

Digitalna pismenost u književnosti

U suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu redovito se spominju digitalne kompetencije i medijska pismenost kojima se generacije djece i mladih želi osposobiti za aktivno sudjelovanje u novom, digitalnom okruženju. Istovremeno na digitalnim medijima danas postoji bogat i žanrovski raznolik korpus digitalnih književnih djela koji se zanemaruje, a koji u stvarnosti predstavlja izuzetno plodonosan i blagodatan sadržaj za savladavanje i medijske i…

Continue

Added by Ivona Lovrenčić on November 12, 2020 at 15:17 — 1 Comment

Nova književnost iziskuje novu pismenost, tako digitalna književnost traži digitalnu pismenost. Biti digitalno pismen znači imati sposobnost raspoznavanja istinitosti izvora, pretraživati internet, b…

Nova književnost iziskuje novu pismenost, tako digitalna književnost traži digitalnu pismenost. Biti digitalno pismen znači imati sposobnost raspoznavanja istinitosti izvora, pretraživati internet, biti sposoban komunicirati putem mreže, znati upravljati multimedijskom građom. Čitatelji 21. stoljeća su digitalno pismeni, barem većina. Ogroman broj digitalno pismenih čitatelja 21.stoljeća odrastao je koristeći se internetom i tehnologijom kao sredstvom za učenje. Kako knjževnost više nije…

Continue

Added by Barbara Kmet on November 12, 2020 at 15:17 — No Comments

Glavna obilježja digitalne pismenosti u književnosti_kolokvij

Digitalna književna djela iznimno su plodonosna i blagodatna za savladavanje medijske, čitateljske i literarne pismenosti. Mediji nisu samo (pasivni) prijenosnici poruka. Medij je poruka,naglašavajući time da medij koji prenosi poruku ujedno postaje dijelom poruke, utječe na njezin smisao, jednako kao što utječe na proces našega razmišljanja tijekom stvaranja te poruke. Promotrimo li način na koji oblikujemo svoje misli, a zatim i rečenice kojima…

Continue

Added by Matea Majstorović on November 12, 2020 at 15:14 — 1 Comment

1. kolokvij - digitalna pismenost

Digitalna pismenost u književnosti vrlo je važan segment moderne književnosti 21. stoljeća. Kako bi zainteresirali novu publiku koja postaje sve zahtjevnija za zadovoljenje potreba zbog razvoja visokih tehnologija tako se i u književnost uvodi digitalna pismenost. Kao glavno obilježje digitalne pismenosti navodi se kombinacija tri medija: knjiga, video odnosno film te internetske stranice. Može se ostvariti zanimljivost za čitanje ako se uz knjigu snimi kratki film koji će zainteresirati…

Continue

Added by Ivona Janić on November 12, 2020 at 15:12 — No Comments

Digitalna pismenost (kolokvij)

Glavna obilježja digitalne pismenosti su kombinacija medija. Knjiga, internetske stranice, i video su glavne kombinacije medija. Često su dodani elementi humora i slike. Uključuju se vještine kao sto su tipkanje na tipkovnici, i grafičke vještine. Grafička novela uključuje strip, to su kratke priče koje uključuju fikciju i koriste velik broj žanrova. U digitalnu pismenost možemo uključiti i Mangu. Manga prati tradicionalni stil Japana, čita se s desna na lijevo, obrnuto od stila na kakav smo…

Continue

Added by Ana Matoković on November 12, 2020 at 15:10 — No Comments

Glavna obilježja digitalne pismenosti u književnosti

Živimo u stoljeću u kojem mediji imaju velik utjecaj na djecu predškolske i školske dobi. Djeca predškolske dobi puno vremena provode na youtubu ili nekakvim game stranicama i gledajući njih oni uče medijsku, a ne književnu pismenost. Školarci koriste i društvene mreže koje uključuju korištenje kratica i svojih "in riječi" koje samo oni razumiju. Puno ljudi koji koriste svoj zavičajni jezik, a ne knjiženi, snima i objavljuje svoje blogove. Djeca gledajući te…

Continue

Added by Lorena Maratović on November 12, 2020 at 15:07 — No Comments

Glavna obilježja digitalne pismenosti u književnosti

U današnje vrijeme kada je tehnologija daleko napredovala u svakom smislu, vrlo je važna digitalna pismenost. U prvom razredu osnovne škole stječemo vještine pisanja i čitanja. Kroz vrijeme postajemo stariji i naše vještine se razvijaju. Digitalna tehnologija svakog dana sve više napreduje i gotovo je nemoguće nešto raditi bez nje. Iz toga razloga je vrlo važno razvijati i digitalnu pismenost. Pod glavna obilježja digitalne pismenosti ubrajamo različite…

Continue

Added by Mirjana Maratovic on November 12, 2020 at 15:06 — No Comments

I. kolokvij: obilježja digitalne pismenosti u književnosti i fotografija imena

DIGITALNA PISMENOST U KNjIŽEVNOSTI

Današnji svijet svoju svakodnevnicu uvelike je premjestio u virtualni svijet. Isto tako, uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije može se primijetiti u nastavi književnosti. Mediji su postali način usmenog i pismenog izražavanja u književnosti. Digitalna književnost kombinira različite medije, a glavna tri među njima su: knjiga, film/video i internetske web stranice. Takvu književnost koja uključuje digitalnu pismenost napisali su suvremeni…

Continue

Added by Ivana Mulc on November 12, 2020 at 15:00 — No Comments

Glavna obilježja digitalne pismenosti u književnosti

Pod pojmom digitalne pismenosti obuhvaćene su različite vještine poput rada sa softverskim alatima za obradu teksta, tablica i fotografija, korištenje elektroničke pošte i internetskih pretraživača, web preglednika, aplikacija pomoću kojih se stvaraju prezentacije i ostalo. Osim toga, digitalna pismenost i vještine koje ju prate, podložne su stalnom usavršavanju i nadopunjavanju jer moraju pratiti brz razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije. Također, digitalna pismenost je…

Continue

Added by Mihaela Đurđević on November 12, 2020 at 15:00 — 1 Comment

Digitalna pismenost u književnosti

Digitalna pismenost danas je sve raširenija u svijetu. Mediji su danas među glavnim sredstvima komunikacije te su glavni prenositelji vijesti. Medijska pismenost uključuje učenje o različitim medijima kao što su tisak, radio , film, knjiga. Digitalna pismenost nam pomaže u razumijevanju raznih programa koji su potrebni za izvršenje zadataka. Sve više je…

Continue

Added by Veronika Valešić on November 12, 2020 at 15:00 — No Comments

Karmen_Matasović_Digitalna pismenost

DIGITALNA PISMENOST

Digitalna pismenost je skup vještina koje uključuju sposobnost za rad s brojevima i dokumentima, kao što su softver za obradu teksta i proračunske tablice, korištenje web preglednika, elektroničke pošte i internet pretraživača. "Digitalna pismenost podrazumijeva vještinu multi - medijalne tehnologije da se pronađu informacije,…

Continue

Added by Karmen Matasović on November 12, 2020 at 15:00 — No Comments

I. KOLOKVIJ - UČITELJI 2. GODINA - Suvremeni mediji u nastavi književnosti

1. Napišite u blogu svojim riječima pola A4 stranice (desetak rečenica) o glavnim obilježjima digitalne pismenosti u književnosti. 

2. Na bijelom papiru ili u nekom digitalnom programu primijenite najmanje 5 postupaka grafičkog ilustriranja na slovima imena književnice kojoj posvećujemo projekt: …
Continue

Added by Vesna Srnic on November 12, 2020 at 14:00 — No Comments

© 2020   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service