Kulturologija

Novi medijski žanrovi

All Blog Posts (475)

Kolokvij Tajana Sarić

Memorija u lingvističkom narativu i memorija u narativu multimedijske umjetnosti dva su ključna narativa. U lingvističkom narativu priče su se prenosile usmenom predajom, često s koljena na koljeno, odnosno stariji su pričali mlađima i to se nastavljalo. U lingvističkom narativu pamtimo ključne riječi vezane za priču na temelju kojih ćemo ju znati ispričati. Što je bolji pripovjedač bio bolji, bile su bolje i priče. Pamtimo i uz pomoć simbola i slika koje sami zamislimo. Sada su većinom u…

Continue

Added by Tajana Sarić on January 14, 2021 at 15:05 — No Comments

II. KOLOKVIJ

„Uspoređujući sjećanje na dva ključna narativa: jezičnim i multimedijskim / audio-vizualnim, od usmene tradicije i pisane književnosti do modernog doba, s posebnim osvrtom na postmodernu dekonstrukciju jezičnog narativa i paralelno s područjem vizualnog diskursa koji se čita dosljednom ikonografskom semantikom u povijesti umjetnosti sve do modernizma, zaključujemo da se kroz performativnu multimedijalnu umjetničku komunikaciju i intermedijarnost u razdoblju postmodernizma dekonstruirana…

Continue

Added by Neven Stanišić on January 14, 2021 at 15:04 — 1 Comment

2. KOLOKVIJ: Suvremeni mediji u nastavi književnosti

Memoriju u lingvističkom narativu odnosno književnosti možemo objasniti kao onu memoriju koja se koristi samo tradicijom, odnosno starim, koristi samo jednostavnu pisanu i govorenu riječ kao sredstvo prenošenja, odnosno medij. Memorira se na tradicionalan način i postoji samo literatura koja se ne kombinira ni sa čim novim.

Memoriju u narativu multimedijske…

Continue

Added by Ivana Mulc on January 14, 2021 at 15:00 — No Comments

Kolokvij II.

Razlika između memorije u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti.

Uspoređujući memoriju u dva presudna narativa ili govora; lingvistički i multimedijski ili audio- vizualni odnosno na živu govornu tradiciju i pisanu literaturu do današnjeg dana sa posebnim osvrtom referencama na postmodernu dekonstukciju govornog narativa i paralelno s područjem vizualnog diskursa uz ikongrafsku semantiku u povijesti i umjetnosti do modernizma možemo doći do…

Continue

Added by Darijo Ivanovic on January 14, 2021 at 14:50 — 1 Comment

Memorija u lingvističkom narativu (što je književnost) se razlikuje naspram memorije u narativu multimedijske umjetnosti u određenim aspektima. Lingvistički narativ (književnost) se više odnosi na pr…

Memorija u lingvističkom narativu (što je književnost) se razlikuje naspram memorije u narativu multimedijske umjetnosti u određenim aspektima. Lingvistički narativ (književnost) se više odnosi na prenošenje s koljena na koljeno (oralnu tradiciju) i pisanu književnost do modernih vremena, a narativ multimedijske umjetnosti na multimedije i audio-vizualne načine. Memorija u lingvističkom narativu (književnosti) više ističe taj ljudski multitasking, intuitivnost. Pokazuje antropologizaciju i…

Continue

Added by Vedran Martić on January 14, 2021 at 14:48 — No Comments

Kolokvij_Matea Majstorović

Uspoređujemo govorno i uspoređujemo postmodernu koja kroz te medije na neki način dekonstruira govornu riječ, te ju se transformira u nešto novo i efikasnije. Stvara se odnos između starog i novog u tom smislu masovni mediji i multimedija na neki način nešto novo, što se nadopunje sa govornim, a nekad i uništava neke jezičke pa se pojavljuju novi. Lingvistički  i multimedijalni ili audio - vizualni odnosno na živu govornu tradiciju i pisanu literaturu  do današnjeg dana, sa posebnim osvrtom…

Continue

Added by Matea Majstorović on January 14, 2021 at 14:48 — No Comments

II. KOLOKVIJ, kolegij "Suvremeni mediji u nastavi književnosti", Učitelji, 2. godina (14.1.2021, 14:30 - 16 h)

OBJASNITE RAZLIKU IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI.

(Vaš odgovor napišite u tekstu veličine stranice do pola A4 formata. Nije dozvoljeno prepisivanje sadržaja s Interneta, a ukoliko nešto želite citirati, navedite izvor. Nakon predavanja rada, iza 16 h nemate pravo dorađivati ono što ste napisali.)

Added by Vesna Srnic on January 14, 2021 at 14:26 — 1 Comment

Ispravak finalnog projekta IBM

youtube.com/watch?v=74Xv6_CRQ_k

Added by Lorena Maratović on January 13, 2021 at 20:56 — 1 Comment

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service