Kulturologija

Novi medijski žanrovi

All Blog Posts (475)

KOLOKVIJ 2

Razlika je ta što je jedna jezična, a druga multimedijska (audio-vizualna), također je razlika u živahnoj usmenoj tradiciji, pisanoj književnosti modernog doba, s posebnim osvrtom na postmoderne dekonstrukcije jezične pripovijesti i paralelno s područjem vizualnog diskursa koji čita dosljedna ikonografska semanatika u povijesti umjetnosti do modernizma (Memory in Linguistic Narrative vs. Postmodern Multitasked Multimedia…

Continue

Added by Monika Klem on January 14, 2021 at 15:22 — No Comments

Razlika između memorije u lingvističkom narativu (književnsti) i memorije u narativu multimedijske umjetnosti

Uspoređivanjem dva ključna pojma: memorije u jezičnoj književnosti i memorije u multimedijskoj umjetnosti, dolazimo do zaključka da se kroz multimedijalnu komunikaciju stvarnost čita multi-pamćenjem, ali opet kao i u jezičnom procesu sa posebnim ljudskim multitaskingom, što možemo nazvati antropologizacijom i humanizacijom tehnologije. 

Općenito mislim da je kroz multimedijsku umjetnost lakše shvatiti samu temu koja…

Continue

Added by Mirjana Maratovic on January 14, 2021 at 15:22 — No Comments

II.kolokvij

kolokvij_Katarina%20Hajo%C5%A1evi%C4%87.docx

Added by Katarina Hajošević on January 14, 2021 at 15:21 — No Comments

2. kolokvij

Memorija u lingvističkom narativu  i memorija u narativu multimedijske umjetnosti

Stvara se odnos između starog i novog, a masovni mediji i multimedija rade nešto novo što se nadopunjuje s govornim i nečim novim. Memorija u lingvističkom narativu koristi se starim uvjetima, a memorija u  narativu multimedijskih umjetnosti koristi govorne i pisane riječi i provodi ih kroz razne medije. Dakle, uspoređuje se govorno i uspoređuje se postmoderna koja transformira govornu riječ u nešto novo…

Continue

Added by Veronika Valešić on January 14, 2021 at 15:21 — No Comments

2. kolokvij

Kada govorimo to jest uspoređujemo memoriju u dva presudna navrata ili govora: multimedijalni ili audio-vizaulni i lingvistčki odnosno na živu usmenu tradiciju i pisanu literaturu do danas, s posebnim osvrtom karakteristika na postmodernu dekonstrukciju govornog narativa i usporedno s područjem vizualnog narativa uz ikonografsku semantiku u povijesti  umjetnosti do modernizma može se doći do zaključka da kroz performativnu multimedijsku artističku…

Continue

Added by Maja Biuk on January 14, 2021 at 15:20 — No Comments

2.kolokvij

Mirna_Re%C5%A1etar_2.kolokvij.docx

Added by Mirna Rešetar on January 14, 2021 at 15:20 — No Comments

II. kolokvij

Kada govorimo o memoriji u lingvističkom narativu, možemo reći da je to na neki način konstrukcija identiteta. Donosimo pogled na identitet kao konstrukt u formi narativa pri čemu su neki segmenti identiteta (npr. nacionalni identitet) rezultat pounutrenja narativa koje proizvodi i održava društvo odnosne neke njegove instance. Uloga jezika u konstrukciji narativa

je dvostruka. (M.Balažev, Hrvatski standardni jezik i narativne prakse među Hrvatima, 2018.). Uspoređujući memoriju u…

Continue

Added by Matea Conjar on January 14, 2021 at 15:19 — No Comments

Razlika između memorije u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti, Mihaela Đurđević

OBJASNITE RAZLIKU IZMEĐU MEMORIJE U LINGVISTIČKOM NARATIVU (KNJIŽEVNOSTI) I MEMORIJE U NARATIVU MULTIMEDIJSKE UMJETNOSTI

Memoriju možemo podijeliti na dvije ključne: na memoriju u lingvističkom narativu i na memoriju u narativu multimedijske umjetnosti. Kako dobro poznajemo podjelu dugoročnog i kratkoročnog pamćenja, tako možemo i trebamo znati razlikovati epizodno, semantičko i proceduralno pamćenja na područjima lingvističke narativne i multimedijske semantičke dekonstrukcije.…

Continue

Added by Mihaela Đurđević on January 14, 2021 at 15:18 — No Comments

2. kolokvij

2.%20kolokvij.docx

Added by Kristina Čalušić on January 14, 2021 at 15:17 — No Comments

Drugi kolokvij

Dilber_Petra_2.kolokvij.docx

Added by Petra Dilber on January 14, 2021 at 15:17 — No Comments

Kolokvij

Dani%C4%8Di%C4%87_Kolokvij.docx

Added by Dorotea Daničić on January 14, 2021 at 15:14 — No Comments

2. kolokvij

Razlike između memorije u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti

Dva ključna narativa su lingvistički i multimedijalni. Od lingvistične usmene i pisane literature do modernih vremena s posebnim preporukama, te do konstrukcije lingvističkog narativa postmoderne, i paralelno s područjem vizualnog govora pročitanog od strane dosljednog ikonografičkog jezikosolova u povijesti umjetnosti Modernizma, zaključujemo da kroz multimedijalnu…

Continue

Added by Ana Matoković on January 14, 2021 at 15:14 — No Comments

II. kolokvij

Postoji niz razlika između memorije u lingvističkom narativu i memorije u narativu multimedijske umjetnosti. Jedna od njih je ta da ono što se prenosi u lingvističkom narativu ne može na poseban način uljepšati ili unijeti neku inovaciju, ona se prenosi usmenim putem onako kako je ta osoba to doživjela ili pisanim putem opet bez mnogo uljepšavanja. S druge strane u narativu multimedijske umjetnosti ono što želimo prenijeti možemo iskoristiti mnogo različitih ideja i unijeti inovaciju u ono…

Continue

Added by Ivona Janić on January 14, 2021 at 15:10 — No Comments

2. kolokvij "Suvremeni medij u nastavi književonsti"kolokvij_Barbara_Kmet.docx

2. kolokvij "Suvremeni medij u nastavi književonsti"kolokvij_Barbara_Kmet.docx

Continue

Added by Barbara Kmet on January 14, 2021 at 15:09 — 1 Comment

II.kolokvij suvremeni mediji u nastavi književnosti

Lingvistički narativ podrazumijeva živu govornu tradiciju u govornom ili pisanom obliku do danjašnjeg dana. Lingvistički narativ se također može gledati sa gledišta da je to preteča medijske umjetnosti jer pisani oblik pretvaramo u auditivni i slike iz glave prenosimo u vizualni dio audio-vizualnog multimedijskog narativa. Pa sa time dolazimo do zaključka da je multimedijski narativ samo…

Continue

Added by Ivona Lovrenčić on January 14, 2021 at 15:08 — No Comments

2. Kolokvij

Kolokvij2.docx

Added by Gloria Ladešić on January 14, 2021 at 15:06 — No Comments

2. Kolokvij

Added by Irina Prodanić on January 14, 2021 at 15:06 — 1 Comment

II. kolokvij Marin Bilić

Kolokvij sam napisao u Word dokumentu koji je priložen ovdje. II.kolokvij_Marin_Bili%C4%87.docx

Added by Marin Bilić on January 14, 2021 at 15:05 — 1 Comment

© 2021   Created by Vesna Srnic.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service